Drama

I kapitlet «Drama» skal du lære:

  • kva som kjenneteiknar drama som sjanger
  • å spele roller
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.07.2009

© Cappelen Damm AS