Språket i dag

I kapitlet «Språket i dag» skal du lære:

  • om kva som påverkar språket i dag
  • om kva vi meiner med slang
  • om kva som kjenneteiknar nettspråk
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.07.2009

© Cappelen Damm AS