Fakta om verb

Verb er ord som fortel kva vi gjer eller kva som hender. Vi kan setje å framfor verb. Da seier vi at verbet står i infintiv.

Vi kallar å for infinitivsmerke.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.06.2007

© Cappelen Damm AS