Respons

Respons betyr å svare eller å gi tilbakemelding. Du kan både gi respons og ta i mot respons frå andre.

Her finn du kontrollspørsmål til kapitlet om respons. Greier du å løyse oppgåvene?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.12.2007

© Cappelen Damm AS