Substantiv

Her skal du lære:

 • å skilje substantiv frå andre ordklassar
 • forskjellen mellom samnamn og særnamn
 • å skilje mellom hankjønnsord, hokjønnsord og inkjekjønnsord
 • å bøye samnamn i eintal og fleirtal, ubunden og bunden form

Fakta:

 • Substantiv er namn på noko eller nokon.
 • Vi deler substantiv i to grupper: særnamn og samnamn.
 • Særnamn skriv vi med stor forbokstav, slik som Eva, India, Alta og Mons.
 • Samnamn er felles namn på mange av same sorten: gut, jente, land.
 • Eit kjenneteikn på samnamn er at vi kan setje artiklane eller mengdeorda ein, ei, eller eit framfor.

 

 • Ord vi kan setje ein framfor, kallar vi hankjønnsord.
 • Ord vi kan setje ei (eller ein) framfor, kallar vi hokjønnsord.
 • Ord vi kan setje eit framfor, kallar vi inkjekjønnsord.
 • Orda ein, ei og eit høyrer til ordklassen artiklar.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.09.2007

© Cappelen Damm AS